Spreekuren

Alle spreekuren zijn volgens afspraak

  • U kunt bellen voor een afspraak voor dezelfde dag tussen 08:00 en 09:00 uur
  • Voor afspraken op andere dagen kunt u tot 11:00 uur bellen. Er worden per dag een beperkt aantal afspraken van te voren afgesproken.

Er staat 10 minuten voor een afspraak, indien u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u dat bespreken met de assistente.

De assistente zal vragen waarvoor u op het spreekuur komt:

  • zodat ze voldoende tijd voor u kan reserveren
  • om in drukke tijden urgente zaken te filteren ten opzichte van minder urgente zaken
  • of u met meerdere klachten en / of personen op het spreekuur komt

Er is geen vast telefonisch spreekuur

Veel van uw vragen kunt u bespreken met de assistente. Er is dagelijks rond 11:00 uur een overleg tussen de huisarts en de assistente. Zonodig wordt het probleem besproken en kunt u voor advies op een later afgesproken tijdstip terugbellen.

Inprincipe zijn de spreekuurtijden als volgt:

  • 08.30 uur – 10.30 uur  spreekuur
  • 11.00 uur – 13.00 uur overleg tussen huisarts en assistente en er worden visite’s gereden
  • 13.00 uur – 14.00 uur lunchpauze, praktijk niet bereikbaar, via antwoordapparaat hoort u hoe we te bereiken zijn voor dringende zaken
  • 14.00 uur – 16.00 uur  spreekuur

Woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12:30 uur gesloten (via het antwoordapparaat kunt u horen wie de waarnemend huisarts is).

Wratten spreekuur. Er is bijna altijd vloeibare stikstof op de praktijk aanwezig. De assistente zal de wratten behandelen. Het is wel aan te raden van te voren even te bellen om een tijdstip van behandeling af te spreken en zeker te zijn dat er stikstof aanwezig is.

Pas aan