Het team

Het team op de praktijk bestaat uit de volgende personen:

Mevr. A.M. Velthuijse Huisarts maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag
Mevr. M. van de Zilver Assistente op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (om de week)
Mevr. O. Hellings Assistente op vrijdag
Mevr. S. Baggen Praktijkondersteuner POH-S (maandag iedere week en donderdag om de week)
Mevr. C. Bekkers Praktijkondersteuner POH-GGZ (woensdagmiddag)

De praktijkondersteuner POH-S is een verpleegkundige, die de huisarts ondersteunt in bepaalde taken. Zij werkt op maandag en donderdag (oneven weken)  in onze praktijk. Tot haar werkzaamheden behoren o.a. spreekuren voor preventie van hart- en vaatziekten, diabetes controles,  zorg voor longziekten en zorg voor ouderen. Tevens gaat zij op bezoek bij patiënten die lijden aan kanker, dementie of andere ernstig invaliderende ziektes. Zij inventariseert eventuele problemen, zoekt naar oplossingen en begeleidt de patiënt en diens omgeving.

De functie van praktijkondersteuner POH-GGZ is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

Pas aan