Het team

Het team op de praktijk bestaat uit de volgende personen:

Mevr. A.M. Velthuijse Huisarts maandag, dinsdag (oneven weken), woensdagochtend, donderdag en vrijdag
Mevr. M. van de Zilver Assistente op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag (om de week)
Mevr. E. van Zon Assistente op vrijdag
Mevr. S. Baggen Praktijkondersteuner POH-S (maandag en donderdag tot 15:00)
Mevr. A. van Helfteren Praktijkondersteuner POH-GGZ (donderdagmiddag)

In de even weken is er een waarnemend huisarts aanwezig op de praktijk. Op de woensdagmiddag is de praktijk gesloten en moet u contact op nemen met de waarnemend huisarts.

De praktijkondersteuner POH-S is een verpleegkundige, die de huisarts ondersteunt in bepaalde taken. Zij werkt op maandag en donderdag (oneven weken)  in onze praktijk. Tot haar werkzaamheden behoren o.a. spreekuren voor preventie van hart- en vaatziekten, diabetes controles,  zorg voor longziekten en zorg voor ouderen. Tevens gaat zij op bezoek bij patiënten die lijden aan kanker, dementie of andere ernstig invaliderende ziektes. Zij inventariseert eventuele problemen, zoekt naar oplossingen en begeleidt de patiënt en diens omgeving.

De functie van praktijkondersteuner POH-GGZ is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

Pas aan