Assistente

De assistente is aanwezig:

  • dagelijks van 08:00 – 12:45 uur en tussen 14:00 – 17:00 uur
  • Woensdag uitsluitend tot 12.30 bereikbaar, zie openingstijden
  • lunchpauze van 13:00 – 14:00 uur (via de telefoonbeantwoorder is te horen hoe u de huisarts voor spoedgevallen kunt bereiken)

U kunt de assistente bij voorkeur ’s morgens bellen, ’s midddags heeft ze spreekuur en/of andere werkzaamheden.

Voor een aantal zaken kunt u terecht bij de assistente:

  • Bloeddruk meten, oren uitspuiten, injectie’s toedienen, glucose meting.
  • Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, diabetes controle, allergie testen.
  • Herhaalrecepten, wondverzorging en diverse vragen.
  • Wratten spreekuur, We hebben continue stikstof in huis, om onnodig wachten te voorkomen dient u een afspraak te maken met en bij  de assistente.

Pas aan