Huisbezoeken

Huisbezoeken dient u voor 09:30 uur aan te vragen

Het verzoek is om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen.

De dokter komt alleen als een ziekte of handicap is waardoor u niet naar de praktijk kunt komen. NIET VOOR EEN VERVOERSPROBLEEM!

U dient het probleem waarvoor u visite vraagt aan de assistente voor te leggen. Zij zal overleggen met de huisarts en verdere afspraken met u maken.

Pas aan