Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg ( WABVPZ)

Geschreven op woensdag, 1 juli 2020 om 09:35 door miranda
Gepost in MijnGezondheid.net.

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) kent per 1 juli 2020 nieuwe verplichtingen binnen de zorg. Patiënten verwerven het recht op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het dossier en het recht op inzage in de logging.

Wij nodigen u van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op MijnGezondheid.net. Op dit internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij onze huisartspraktijk, kunnen een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?

U kunt zich rechtstreeks aanmelden op MijnGezondheid.net. Wanneer u als patiënt bent aangemeld op het portaal van Mijngezondheid.net ontvangt u, van uw zorgverlener, hierover een bevestiging. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van mijngezondheid.net gaat inloggen zult u het contract met uw zorgverlener digitaal ondertekenen. Door deze akkoordverklaring digitaal te ondertekenen bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk en apotheek goed en betrouwbaar is geregeld.

Reacties zijn gesloten.