Privacy en persoonsgegevens Rubriek

Bescherming privacy en persoonsgegevens

15 april 2018 door miranda in Privacy en persoonsgegevens

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Hier kunt u het gehele privacyreglement bekijken.

Patiënten hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Daarnaast hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Via het aanvraagformulier, kunnen patiënten eenvoudig en eenduidig een aanvraag tot inzien, wijzigen of verwijderen kunnen indienen.